Wanneer je gebruikt maakt van onze website betekend dat dat je kennis hebt genomen van de voorwaarden uit deze disclaimer, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en dat je daaraan gebonden bent.

Wij steken veel tijd in moeite in het actueel houden van alle informatie op onze website. Het kan echter voorkomen dat er onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde gegevens staan. Wij wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid af welke veroorzaakt is door onjuistheden of onvolledigheden in de op de website weergegeven informatie. Staalenramen behoudt zich het recht voor de weergegeven informatie op onze website zonder opgaaf van reden te wijzigen/aan te passen. Wij kunnen helaas de foutloze werking of onderbroken toegankelijkheid van onze website niet garanderen omdat wij afhankelijk zijn van onze leveranciers.

De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en informatief en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door wederzijdse aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Staalenramen.

Wij verwijzen op onze website regelmatig naar websites van derden om zo meer informatie te geven over zaken waarop wij geen invloed hebben. Deze verwijzingen dienen alleen ter informatie. Wij kunnen geen verantwoording dragen voor de juiste werking van de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie waar wij naar verwijzen op de website van een derde partij vrij is van virussen, malware of een andere vorm van kwaadaardige software